RECONSTRUCTIE VAN HET GEDOOFDE LICHT

EEN VERNIEUWD MONUMENT VOOR GENNEP

Wie Gennep nadert ziet aan de skyline een markante toren staan.
Deze toren geeft de plek aan die vanaf de eerste bewoning een gewijde plaats is geweest voor bijzondere bijeenkomsten. Vanaf de bekering tot het christendom was het de plek om een kerk neer te zetten.
De toren ontworpen door de architect Pierre Cuypers werd in de negentiende eeuw gebouw naast de kerk die er al vanaf de zeventiende eeuw stond. Die toren heeft moeten toezien hoe in de winter 1944/1945 het prachtige eeuwenoude kerkgebouw slachtoffer werd van granaatvuur in het bevrijdingsgevecht tussen de Duitse bezetter en de Geallieerden. Hoe na de oorlog de restanten werden geruimd en de plaats een verloren plek werd in het Gennepse centrum. Een plek waar het licht van een fraaie kerk gedoofd is, een plek waar door de ontkerkelijking het licht van het oude geloof niet meer zal schijnen.

Met de restauratie van de toren is de kiem gelegd voor een verdere ontplooiing van dit gebied, een ontplooiing die een nieuw licht brengt en recht doet aan de rijke historie, die ook weer de mensen weet te bezielen.

Voor deze ontplooiing bied ik U mijn plan, mijn Reconstructie van het gedoofde licht, aan.
Dit plan voorziet in een reconstructie van de oude kerk in schetsmatige lijnen die zich naast de toren ook zal aftekenen in de skyline van Gennep.
Het licht dat door de oude ramen scheen zal terugkomen in kunstwerken van gekleurd (plexi)glas waardoor met het zonlicht op de contouren van de oude vloer een kleurrijk spel ontstaat die uitnodigt voor nieuwe ideeën zoals ronddwalen met virtual reality kijkers.

De Reconstructie van het gedoofde licht past in het nationale beleid om het behoud van monumenten te versterken zoals blijkt uit de €34 miljoen subsidie die minister Engelshoven beschikbaar stelt voor 27 monumenten waaronder de Stevenskerk in Nijmegen ( 5,5, miljoen) en het Sint Anna kloostercomplex in Venray (3,5 miljoen).
De realisatie van de Reconstructie van het gedoofde licht past in de voortrekkersrol die Gennep wil spelen in de toeristische ontwikkeling van de regio. Dit kunstproject zal daaraan een krachtige impuls geven.

HEDEN – VERLEDEN

een blijvende skyline die het verleden doortrekt naar de toekomst

<oude martinuskerk gennep

DE KIEMKRACHT VAN EEN IDEE OP WEG NAAR REALITEIT

DRIEDIMENSIONALE SCHETSEN TEKENEN DE BASIS VAN DE NIEUWE RUIMTE OP DE PLEK WAAR TOT 1945 EEUWENLANG MENSEN ELKAAR ONTMOETEN

DE RECONSTRUCTIE BRENGT HET HERSTEL VAN DE ONTMOETINGSRUIMTE BINNEN HANDBEREIK

BOGENGALERIJ

EEN STAP VERDER

NACHTNACHT

BINNENKORT MEER

Contact